Info pacienti

Conditii de internare

In Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca se pot interna pacienti apartinand tuturor caselor de asigurari de sanatate.

Acte necesare la internarea in spital
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
2. Buletinul sau cartea de identitate.
3. Cardul de sanatate.
4. Documente suplimentare pentru urmatoarele categorii:
Angajati:
- Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical anterioare internarii.
Pensionari:
- Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
Adeverinta CAS pentru cei care au refuzat cardul de sanatate pe motiv religios.